Dijital Dönüşüm​

Dijital dönüşüm için gerekli olan endüstriyel teknolojiyi, işletmenize özel çözümlerimiz ile uçtan-uca sunuyoruz.

Üretim Yürütme Sistemi

Üretim, enerji ve ekipman verilerinizin analiz edilmesi sayesinde; geliştirilen yapay zekâ modellemeleri ile plansız duruşları önceden tespit ederek önlem alınmasını ve üretimde verimliliğin artırılmasını sağlıyoruz.

 

Enerji Yönetimi

Enerji tüketim ve ortam verilerinin gerçek zamanlı olarak tek merkezden izlenmesine, yönetilmesine ve raporlanmasına olanak sağlıyoruz. Tek hat şeması sayesinde, enerji sisteminizi anlık izleyebilir; şalter, kesici, analizör gibi ekipmanları takip edebilirsiniz. Enerji borsasından aldığı anlık veriler ile maliyeti en düşük enerji türünü kullanmanız için doğru yönlendirmeler yapar.

 

Retmes

Yapay zekâ destekli MES/MOM çözümlerimiz ile üretim takibi için gerekli olan verilerin, insandan bağımsız şekilde direkt kaynağından toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesini sağlıyoruz. İş emri takibi, üretim hattında yaşanan duruşların tespiti ve sebepleri, stok takibi ve performans takibi gibi üretim süreçlerinizi etkileyen verileri kolayca analiz ederek, verimliliği ve kaliteyi artırın.

Yapay Zekâ Destekli MES/MOM Çözümleri →

Retmon

GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA VE ORTAM İZLEME SİSTEMLERİ

Ortam parametrelerinin akıllı sensörler ve veri toplama cihazları ile ölçülmesini, anlık olarak izlenmesini ve alarm durumunda bildirim yapılmasını sağlıyoruz. Desteklediği endüstriyel iletişim standartları ile diğer endüstriyel cihazlar kolayca sisteme dahil edilebilir. İşletmenizin, tüm makine ve kritik ortam verilerinizi tek bir merkezden yönetin.

Gerçek Zamanlı Veri Toplama & Ortam İzleme Çözümleri →

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Teknolojik gelişmelerin üretim sürecine dahil edilmesiyle birlikte yükselen Endüstri 4.0 akımı, dijital dönüşüm kavramı ile tanışmamızı sağladı. Dijital dönüşüm; değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak, yeni iş süreçleri ve müşteri deneyimlerini oluşturmak veya değiştirmek için teknolojiyi kullanma süreci olarak tanımlanmaktadır.

İşletmelerin dijital çağa uygun şekilde, üretim ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi için dijital dönüşüm uygulamalarından yardım alması, tercihten öte bir gereksinim haline gelmiştir.

Dijital dönüşüm süreci pek çok farklı faaliyetin birlikte yürütüldüğü bir süreçtir ve bütüne yayıldığı oranda başarılı olmaktadır. Konzek Teknoloji olarak, işletmelere bütüncül bir dijital dönüşüm desteği vermek adına çözümler geliştiyoruz.

Dijital dönüşüm yol haritanızı oluştururken;

● Üretimin daha hızlı, daha az maliyetli ve daha kaliteli yapılabilmesi için teknolojiden nasıl faydalanılabileceği tespit edilmelidir.

● İşletmenizin dijital dönüşüm için temel gereksinimleri belirlenmelidir.

● Dijital dönüşüm sürecinin, tüm personel tarafından benimsenmesi ve iş süreçlerinin olağan akışına dahil edilebilmesi için, personele gerekli eğitimler verilmelidir.

● Klasik yöntemlerin yer aldığı iş süreçlerinin, dijital dönüşüme uygun olarak yeniden planlanması gerekmektedir.

Üretim yapılan alanlar ya da depoların; sıcaklık, nem ve hava kalitesi gibi ortam koşullarının akıllı sensörler ve veri toplama terminalleri aracılığıyla, anlık olarak izlenebilmesi ve belirlenen değerlerin dışına çıkması hâlinde bildirim yapılması, uzaktan müdahale edilebilmesi Retmon (Gerçek Zamanlı Veri Toplama & Ortam İzleme Çözümleri) çözümlerimiz ile mümkün olmaktadır. Böylece ortam koşullarının, üretimi olumsuz etkilemesinin önüne geçilmekte ve dijitalleşme için büyük bir adım atılmaktadır.

Üretime yapay zekânın dahil edilmesi, gerçek bir dijital dönüşüm süreci için olmazsa olmazlar arasındadır. Ortam verilerinin izlenerek analiz edilmesi, üretim ekipmanlarında yaşanan kesintiler ve arızalara dair oluşturulan modellerin yapay zekâ ile önceden tahmin edilebilmesi, toplam ekipman verimliliğinin ölçülebilmesi ve ilerleyen süreçte “karanlık fabrika” olabilmek için gerekli teknolojik altyapıyı Retmes (Yapay Zeka Destekli MES/MOM Çözümleriçözümlerimiz sunmaktadır.

Dijital dönüşüm için gerekli donanım ve yazılımları tamamen kendi bünyesinde üretiyor; global ve sektörel tecrübemiz ile taleplerinizi dinleyerek, tamamen işletmenize özel dijital dönüşüm çözümleri geliştiriyoruz.

Konzek Teknoloji çözümlerinden dijital dönüşüm desteği alan işletmeler;

% 14-20 oranında verimlilik artışı,

% 7-10 oranında üretim maliyetlerinde azalma,

% 5-10 oranında teslimat performansı artışı,

% 7-10 oranında kapasite kullanımında artış,

%4-6 oranında stok seviyelerinde azalma,

% 8-12 oranında hurda oranlarında azalma sağlıyor.